IT mezi paragrafy

Popis akce

Tradiční setkání veřejné správy, zástupců soukromých společnosti a zájemců z odborné i laické veřejnosti. Budeme se opět zabývat aktuálními tématy: směrnicí o kybernetické bezpečnosti NIS2, směrnicí o odolnosti kritických subjektů CER, nařízením o digitální provozní odolnosti finančního sektoru DORA a revizí nařízení eIDAS, která je označována jako nařízení eIDAS 2.0

Pro koho je akce určena: Odborná veřejnost z řad státní správy a samosprávy, management obcí, měst a regionů, zástupci IT firem a dodavatelů, manažeři a zaměstnanci bankovních institucí, IT manažeři, IT specialisté a administrátoři

Cena

4.000 Kč + DPH do 31.8.
5.000 Kč + DPH od 1.9. do 2.10.
6.000 Kč + DPH od 3.10.


Datum a čas

08/10/2024
09:00 - 14:30h

Místo

Hotel Grandior, Praha

Na Poříčí 1052/42

Praha 1

Z programu

Samuel Král | Nová éra kybernetické odolnosti
S regulacemi kybernetické bezpečnosti jakoby se roztrhl pytel. Část subjektů, na které dopadnou požadavky směrnice NIS2 bude podléhat také požadavkům směrnice CER o odolnosti kritických subjektů. Jak jsou tyto regulace propojené a v čem se naopak zásadně liší? Jaké jsou praktické možnosti co nejefektivnější implementace? V rámci přednášky si představíme strategie a postupy pro úspěšnou implementaci požadavků těchto směrnic uvnitř organizace, včetně základních kroků pro zajištění souladu a zvýšení kybernetické odolnosti.

Michaela Holíková | DORA, Risk Management a dodavatelé
Co přináší nařízení DORA v oblasti řízení rizik, jakým způsobem ovlivní strategii řízení rizik v organizacích finančního sektoru a požadavky na IT dodavatele? DORA stanovuje požadavek na zavedení kontrolního rámce obezřetného řízení rizik spojených s informačními a komunikačními technologiemi. Společně se podíváme na to, jak by takový rámec měl vypadat, které náležitosti má splňovat a jak se prakticky postavit k řízení rizika v organizaci. Dále se podíváme také na to, jaké povinnosti bude potřeba plnit směrem k dodavatelům a jak se mají nové povinnosti promítnout do smluv. Přednáška vychází z nařízení DORA a návrhu regulačního technického standardu (RTS) pro rámec řízení rizika ICT.

Jakub Dozbaba | Budoucnost digitální identity: Vize eIDAS 2.0 pro bezpečné a přeshraniční použití
Představíme Vám revoluční změny v oblasti elektronické identifikace osob vyplývající z revize nařízení eIDAS (označované jako eIDAS 2.0), která nabude platnosti již 20. května 2024. Proč je nařízení eIDAS 2.0 pro nás tak důležité? Nejenže definuje budoucí směr digitální identity a transakcí, ale také zavádí evropskou peněženku digitální identity jako základní pilíř pro bezpečnou elektronickou identifikaci osob. Peněženka má potenciál radikálně změnit a zjednodušit způsob, jakým nyní jednáme v digitálním prostředí, a nabízí nové možnosti pro rozvoj obchodních aktivit a posílení digitální důvěry napříč EU. Organizace, která efektivně implementuje evropskou peněženku digitální identity si nepochybně zajistí konkurenční náskok před ostatními.

Celý program

Přednášející


Michaela Holíková
Of counsel, Security Compliance Analyst, ROWAN LEGAL
Mgr. Michaela Holíková se v rámci ROWAN LEGAL specializuje na poradenství korporátním klientům i veřejnoprávním subjektům v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, compliance a energetického a klimatického práva. Má bohaté zkušenosti s vyjednáváním smluvních požadavků na kybernetickou bezpečnost v rámci řízení dodavatelského řetězce, a také řízením rizik a zaváděním a poskytováním bezpečnostních opatření. V minulosti působila v největší české ICT společnosti (dnes ARICOMA), a také jako manažer kybernetické bezpečnosti pro klienty ve veřejné správě. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Samuel Král
Advokát, Senior Associate, ROWAN LEGAL
JUDr. Samuel Král se v týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL zaměřuje na oblast práva duševního vlastnictví, IT, kybernetické bezpečnosti, franšízingu a obecné smluvní agendy mezi podnikateli. Mezi jeho klienty patří české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line a finančních služeb, energetiky, výrobního průmyslu či veřejní zadavatelé. Je držitelem akreditace Úřadu průmyslového vlastnictví pro poskytování služby IP Scan pro grantový program Ideas Powered for Business – SME Fund. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a ve Velké Británii. Je autorem několika desítek odborných i populárně naučných článků převážně z oblasti práva duševního vlastnictví a kybernetické bezpečnosti.

Jakub Dozbaba
Advokát, HAVEL & PARTNERS
Mgr. Jakub Dozbaba se specializuje zejména na elektronické právní jednání a s tím související digitální transformaci v oblasti soukromého a veřejného práva, informační technologie a inovace. Právní poradenství poskytuje řadě českým i zahraničním společnostem při zavádění elektronického právního jednání do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací. Jakub Dozbaba studoval také v Anglii a profesně před svým nástupem do HAVEL & PARTNERS absolvoval zahraniční stáž v Bruselu, v rámci které měl na starost úkoly související s evropskou legislativní činností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Michal Zedníček
Head of CyberSecurity Business Consulting, ALEF NULA, a.s.
Michal Zedníček působí ve světě ICT od roku 2000. Na začátku kariéry spočívalo hlavní těžiště jeho práce v řízení zajištění designu, implementace a provozu komplikovaných ICT projektů. V roce 2007 se stal členem týmu ALEF, kde se nadchnul pro kybernetickou bezpečnost. Vybudoval celé konzultační oddělení, které se touto problematikou zabývá. Od března 2014 je zároveň členem pracovní skupiny „kybernetická bezpečnost“ v neziskové organizaci AFCEA. Jeho práce je opřená o dlouholetou zkušenost v oblasti zákaznických řešení se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, architektury TOGAF a ITIL, systémovou integraci či klientská školení.

Martin Půlpán
Kybernetický expert a poradce, České Radiokomunikace a.s.
Martin je technologický vizionář, zkušený manažer, podnikatel a kybernetický expert. V IT businessu se pohybuje téměř 30 let a v posledních 15 letech se věnoval zejména kybernetické bezpečnosti. Prošel si zahraničními firmami, velkými korporacemi, investičním fondem i akvizicemi. Víc jak 12 let úspěšně podnikal ve vlastní technologické firmě zaměřené na kybernetickou bezpečnost, kterou vybudoval společně se svou ženou prakticky od nuly. Nyní pomáhá firmám a organizacím s digitální transformací, udržitelným rozvojem s důrazem na kybernetickou bezpečnost a s inovativním přístupem v zavádění bezpečnostních řešení a služeb, které se přesně zaměřují na potřeby zákazníků a legislativních požadavků.

Partneři konference

Partneři
Mediální partneři

Další akce pořadatele

Cybernity 2024
Cybernity 2024

20/06/2024

Konferenční centrum City, Praha

 • Kyberbezpečnost
 • Threat intelligence
 • NIS2
 • Panelové diskuse
Cyber Attacks
Cyber Attacks

25/09/2024

Hotel Grandior, Praha

 • Ransomware
 • DDoS útoky
 • Krádeže dat
Abacus servery 2024
Abacus servery 2024

17/10/2024

Hotel Grandior, Praha

 • GPU pro AI za rozumné peníze
 • NVMe-over-Fabric nebo SAS4
 • Další nové procesory
 • Případové studie
 • Zástupci výrobců
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

22/10/2024

Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava

 • Bezpečnostné riziká AI
 • Efektívna ochrana a správa dát
 • Ochranu firemnej infraštruktúry
Umělá inteligence v IT infrastruktuře
Umělá inteligence v IT infrastruktuře

05/11/2024

Hotel Grandior, Praha

 • AI v kyberbezpečnosti
 • Automatizace procesů
 • Strojové učení v aplikacích
Evidence dokumentů 2024: Přichází zásadní změny
 • Legislativní změny v evidenci dokumentů
 • Atestace systémů eSSL
 • Registr zastupování (REZA)
Cloud Computing Conference
Cloud Computing Conference

22/05/2024

Hotel Grandior, Praha / Online

 • On-premise vs Cloud
 • Trendy v Cloud Native
 • Cloud ve veřejné správě
Kontajnery v praxi
Kontajnery v praxi

15/05/2024

Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava / Online

 • Správa kontajnerových klastrov
 • Škálovanie a zabezpečenie aplikácií
 • Naprieč dátovými centrami aj cloudy
IT Security Workshop
IT Security Workshop

19/03/2024

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • NIS2 a ZoKB
 • Případové studie a ukázky
Kontejnery v praxi
Kontejnery v praxi

27/02/2024

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Správa kontejnerových clusterů
 • Škálování a zabezpečení aplikací
 • Napříč datovými centry i cloudy
Jak se připravit na NIS2
Jak se připravit na NIS2

05/12/2023

Hotel Grandior, Praha

 • Zákon o kybernetické bezpečnosti
 • Identifikace povinných osob
 • Technický pohled na NIS2
Kontajnery v praxi 2023
Kontajnery v praxi 2023

26/09/2023

Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava

 • Správa kontajnerových klastrov
 • Škálovanie a zabezpečenie aplikácií
 • Naprieč dátovými centrami aj cloudy
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

08/11/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Udržitelné IT
 • Kyberbezpečnost
 • Bankovní identita
Atestace systémů spisových služeb
 • Legislativní východiska
 • Řešení Ministerstva vnitra
 • Atestace v souladu s normami
DEPO ve finálním znění
DEPO ve finálním znění

23/06/2021

online

 • Portál občana
 • Pravidla úřadování
 • E-dokumenty na cestách
DEPO v otázkách a odpovědích
 • Datové schránky a el. identifikace
 • Cloud ve veřejné správě
 • E-legalizace
DEPO a spisová služba
DEPO a spisová služba

05/05/2021

online

 • Vývoj legislativy
 • Změny ve vedení spisové služby
 • Atestace systémů eSSL
Bankovní identita
Bankovní identita

21/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Jak se napojit?
 • Případové studie a ukázky
Brunch s Rancher
Brunch s Rancher

31/03/2021

online

 • Open source řešení pro správu Kubernetes clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.