IT mezi paragrafy | Konference
IT mezi paragrafy

Popis akce

Tradiční setkání veřejné správy, zástupců soukromých společnosti a zájemců z odborné i laické veřejnosti. Budeme se opět zabývat aktuálními tématy:

 • Elektronizace postupů orgánů veřejné moci
 • Katalog služeb a Zákon o právu na digitální služby
 • Změny v oblasti doručování, on-line služeb a elektronických podpisů
 • Nová pravidla pro dodavatele cloudových řešení pro veřejnou správu
 • Digital Services Act - novinky v evropské i české regulaci online služeb
 • Dopady na občany, soukromé společnosti i veřejnou správu


Konference proběhne online. Pro všechny registrované účastníky bude k dispozici záznam akce.

Pro koho je akce určena: Odborná veřejnost z řad státní správy a samosprávy, management obcí, měst a regionů, široké spektrum zástupců municipialit, zástupci IT firem a dodavatelů, manažeři a zaměstnanci bankovních institucí, IT manažeři, IT specialisté a administrátoři

Cena

2.000 Kč + DPH do 31.1.
2.500 Kč + DPH od 1.2.


Datum a čas

18/02/2021
09:00 - 13:00h

Místo

online

Z programu

Robert Piffl | Elektronizace postupů orgánů veřejné moci - komplexní dopady na soukromoprávní subjekty a veřejnou správu
Vládní návrh zákona o elektronizací postupů orgánů veřejné moci v současné době je na pořadu jednání sněmovny a přináší změnu více než 163 právních předpisů. Tyto změny jsou mnohdy zcela zásadními jak pro občany, tak i pro soukromé firmy, přičemž samozřejmě největší dopad mají na veřejnou správu a samosprávu. Mění se řada důležitých principů a pravidel - například v oblasti doručování orgánům veřejné moci, rozšiřují se možnosti využívání on-line služeb, v souvislosti se současnou novelizací zákona o ověřování se připravuje e-legalizace elektronických podpisů a řada dalších novinek.

Pavel Amler | Zákon o právu na digitální služby - přehledně, prakticky a aktuálně
Zákon o právu na digitální služby, vítěz ankety zákon roku 2019, s sebou přináší řadu již známých principů pro digitalizaci veřejné správy, ale také několik zásadních novinek, které se týkají každého občana a zároveň mohu mít pro ICT společnosti zajímavé přínosy. Budou rozebrány dva klíčové instituty, a to právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu a katalog služeb se souvisejícím harmonogramem digitalizace. Prezentace bude usilovat o věcné a praktické vysvětlení obou institutů s nezbytným minimem právní teorie i doporučeními pro praxi.

Pavel Hejl | Cloud ve veřejné správě: aktuální vývoj legislativy
Už od 1. 8. 2020 mohou orgány veřejné správy využívat jen služby cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu, přesné podmínky jsou však stále nejasné. Příprava prováděcích předpisů – jde hned o trojici vyhlášek – je v plném proudu a v legislativním procesu je komplexní novela příslušného zákona. Příspěvek Vás seznámí s podrobnostmi o aktuálním dění ohledně cloudových vyhlášek i zákona o informačních systémech veřejné správy.

Michal Nulíček | Novinky v evropské i české regulaci online služeb
Evropská komise představila návrhy nařízení Digital Services Act a Digital Markets Act, které by měly harmonizovat úpravu digitálního prostředí v EU, reagovat na nové trendy v e-commerce, zvýšit ochranu spotřebitelů, zlepšit konkurenční prostředí i regulovat největší digitální platformy. Novelou autorského zákona bude transponována DSM směrnice, která mimo jiné přináší novinky v úpravě užití autorských děl poskytovateli služeb pro sdílení obsahu nebo v ochraně tiskových publikací online. Již od loňského léta je účinné tzv. P2B nařízení upravující vztahy mezi online zprostředkovatelskými službami či vyhledávači a jejich zákazníky. Příspěvek je představením zásadních novinek ve světě e-commerce a příslušné regulace.

Celý program

Přednášející


Robert Piffl
Document Management Expert
Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů.Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

Pavel Amler
Advokát, HAVEL & PARTNERS
Mgr. Pavel Amler je advokátem v kanceláři HAVEL & PARTNERS se specializací na technologické a IT právo, elektronické právní jednání a oblast smluvního práva. V oblasti digitalizace/elektronizace se zaměřuje především na zavádění elektronického právního jednání (paperless) do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací a využívání elektronické identity. V posledních letech se jako zástupce odborné veřejnosti aktivně podílí na přípravě legislativních návrhů s cílem rozvoje eGovernmentu a prohloubení digitalizace České republiky, včetně zákona o právu na digitální služby. Z práva se Pavel vedle specializace na digitalizační aspekty věnuje zejména specifickým a komplexním IT projektům a analýze složitých závazkových vztahů.

Pavel Hejl
Senior Associate, ROWAN LEGAL
Mgr. Ing. Pavel Hejl se specializuje zejména na oblast informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a ochranu osobních údajů. Dlouhodobé zkušenosti má také v oblastech ochrany hospodářské soutěže a práva telekomunikací. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studia informatiky získal Pavel praktické zkušenosti v oblasti moderních technologií, když pracoval 5 let jako IT developer při vývoji Informačního systému pro vyšší a krajské soudy v České republice. Pavel často prezentuje na konferencích v České republice a je jedním z autorů komentáře k patentovému zákonu, vydaného v roce 2017 v nakladatelství C. H. Beck.

Michal Nulíček
partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL
Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E se specializuje na právní poradenství v oblasti korporátního a komerčního práva, soutěžního práva a regulace, IPMT a ochrany osobních údajů. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v rozhodčích a soudních sporech. Profesně před svým nástupem do kanceláře ROWAN LEGAL působil Michal Nulíček 10 let v mezinárodní advokátní kanceláři Hogan Lovells, a to na pozici seniorního advokáta. Michal se podílí na komplexních českých a mezinárodních akvizičních transakcích a na mezinárodních transakcích a právním poradenství v oblasti soutěžního, insolvenčního a regulatorního práva. Michal je taktéž rozhodcem pro spotřebitelské spory, zapsaným u Ministerstva spravedlnosti ČR. Michal Nulíček má zkušenosti se zastupováním klientů nejen před českými úřady a soudy (včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu), ale též před soudy evropskými. Hodnota sporů, ve kterých Michal zastupoval své klienty, dosahuje několika desítek miliard Kč.

Partneři konference

Partneři
Mediální partneři

Další akce pořadatele

Důvěryhodná veřejná správa
 • Významné informační systémy dle ZoKB
 • Systémy spisových služeb
 • Změny a vývoj Národního standardu
IT Security Workshop
IT Security Workshop

23/03/2021

online

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Řízení rizik
 • Případové studie a ukázky
Bankovní identita
Bankovní identita

06/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Přínosy pro elektronické procesy
 • Vazby na eGovernment
Document Management Conference SK
 • DMS/ECM systémy
 • Elektronický cyklus dokladov
 • Strojové učenie
Document Management Conference
Document Management Conference

25/05/2021

online

 • Automatizované vytěžování dokumentů
 • Elektronická spisová služba
 • DMS/ECM systémy
Data Management Workshop
Data Management Workshop

05/10/2021

online/onsite - bude upřesněno

 • Trendy v ukládání a dostupnosti dat
 • Související SW i HW
 • Efektivní správa dat
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

20/10/2021

online / onsite - bude upresnené

 • Trendy v ochrane a správe dát
 • Národné a EU normy
 • Prípadové štúdie
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

09/11/2021

online/onsite - bude upřesněno

 • Inovace ve finančním sektoru
 • Datová analýza
 • Právní aspekty
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.