IT mezi paragrafy | Konference
IT mezi paragrafy

Popis akce

Konference proběhla online 18. 2. 2021. Registrovat se můžete i dodatečně a zhlédnout akci v plném rozsahu ze záznamu.

Tradiční setkání veřejné správy, zástupců soukromých společnosti a zájemců z odborné i laické veřejnosti. Budeme se opět zabývat aktuálními tématy:

 • Elektronizace postupů orgánů veřejné moci
 • Katalog služeb a Zákon o právu na digitální služby
 • Změny v oblasti doručování, on-line služeb a elektronických podpisů
 • Nová pravidla pro dodavatele cloudových řešení pro veřejnou správu
 • Digital Services Act - novinky v evropské i české regulaci online služeb
 • Dopady na občany, soukromé společnosti i veřejnou správu


Konference proběhne online. Pro všechny registrované účastníky bude k dispozici záznam akce.

Pro koho je akce určena: Odborná veřejnost z řad státní správy a samosprávy, management obcí, měst a regionů, široké spektrum zástupců municipialit, zástupci IT firem a dodavatelů, manažeři a zaměstnanci bankovních institucí, IT manažeři, IT specialisté a administrátoři

Závěrečná zpráva ke stažení ZDE.

Cena

2.500 Kč + DPH 


Datum a čas

18/02/2021
09:00 - 13:00h

Místo

online

Z programu

Jiří Úlovec | Aktuální informace o stavu legislativních změn v oblasti spisových služeb a archivnictví
Autor příspěvku Vás seznámí s naprosto aktuálními informacemi o novelizaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisových služeb, včetně návrhu změn prováděcích právních předpisů. Zaměříme se zejména na novinky v této oblasti a aktuální informace o rozsahu změn a očekávaných termínů, od kdy by měli nabýt účinnosti.

Robert Piffl | Elektronizace postupů orgánů veřejné moci - komplexní dopady na soukromoprávní subjekty a veřejnou správu
Vládní návrh zákona o elektronizací postupů orgánů veřejné moci v současné době je na pořadu jednání sněmovny a přináší změnu více než 163 právních předpisů. Tyto změny jsou mnohdy zcela zásadními jak pro občany, tak i pro soukromé firmy, přičemž samozřejmě největší dopad mají na veřejnou správu a samosprávu. Mění se řada důležitých principů a pravidel - například v oblasti doručování orgánům veřejné moci, rozšiřují se možnosti využívání on-line služeb, v souvislosti se současnou novelizací zákona o ověřování se připravuje e-legalizace elektronických podpisů a řada dalších novinek.

Pavel Amler | Zákon o právu na digitální služby - přehledně, prakticky a aktuálně
Zákon o právu na digitální služby, vítěz ankety zákon roku 2019, s sebou přináší řadu již známých principů pro digitalizaci veřejné správy, ale také několik zásadních novinek, které se týkají každého občana a zároveň mohu mít pro ICT společnosti zajímavé přínosy. Budou rozebrány dva klíčové instituty, a to právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu a katalog služeb se souvisejícím harmonogramem digitalizace. Prezentace bude usilovat o věcné a praktické vysvětlení obou institutů s nezbytným minimem právní teorie i doporučeními pro praxi.

Pavel Hejl | Cloud ve veřejné správě: aktuální vývoj legislativy
Už od 1. 8. 2020 mohou orgány veřejné správy využívat jen služby cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu, přesné podmínky jsou však stále nejasné. Příprava prováděcích předpisů – jde hned o trojici vyhlášek – je v plném proudu a v legislativním procesu je komplexní novela příslušného zákona. Příspěvek Vás seznámí s podrobnostmi o aktuálním dění ohledně cloudových vyhlášek i zákona o informačních systémech veřejné správy.

Michal Nulíček | Novinky v evropské i české regulaci online služeb
Evropská komise představila návrhy nařízení Digital Services Act a Digital Markets Act, které by měly harmonizovat úpravu digitálního prostředí v EU, reagovat na nové trendy v e-commerce, zvýšit ochranu spotřebitelů, zlepšit konkurenční prostředí i regulovat největší digitální platformy. Novelou autorského zákona bude transponována DSM směrnice, která mimo jiné přináší novinky v úpravě užití autorských děl poskytovateli služeb pro sdílení obsahu nebo v ochraně tiskových publikací online. Již od loňského léta je účinné tzv. P2B nařízení upravující vztahy mezi online zprostředkovatelskými službami či vyhledávači a jejich zákazníky. Příspěvek je představením zásadních novinek ve světě e-commerce a příslušné regulace.

Celý program

Přednášející


Jiří Úlovec
ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
PhDr. Jiří Úlovec je ředitelem odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra

Robert Piffl
Document Management Expert
Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů.Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

Michal Nulíček
partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL
Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E se specializuje na právní poradenství v oblasti korporátního a komerčního práva, soutěžního práva a regulace, IPMT a ochrany osobních údajů. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v rozhodčích a soudních sporech. Profesně před svým nástupem do kanceláře ROWAN LEGAL působil Michal Nulíček 10 let v mezinárodní advokátní kanceláři Hogan Lovells, a to na pozici seniorního advokáta. Michal se podílí na komplexních českých a mezinárodních akvizičních transakcích a na mezinárodních transakcích a právním poradenství v oblasti soutěžního, insolvenčního a regulatorního práva. Michal je taktéž rozhodcem pro spotřebitelské spory, zapsaným u Ministerstva spravedlnosti ČR. Michal Nulíček má zkušenosti se zastupováním klientů nejen před českými úřady a soudy (včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu), ale též před soudy evropskými. Hodnota sporů, ve kterých Michal zastupoval své klienty, dosahuje několika desítek miliard Kč.

Pavel Amler
Advokát, HAVEL & PARTNERS
Mgr. Pavel Amler je advokátem v kanceláři HAVEL & PARTNERS se specializací na technologické a IT právo, elektronické právní jednání a oblast smluvního práva. V oblasti digitalizace/elektronizace se zaměřuje především na zavádění elektronického právního jednání (paperless) do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací a využívání elektronické identity. V posledních letech se jako zástupce odborné veřejnosti aktivně podílí na přípravě legislativních návrhů s cílem rozvoje eGovernmentu a prohloubení digitalizace České republiky, včetně zákona o právu na digitální služby. Z práva se Pavel vedle specializace na digitalizační aspekty věnuje zejména specifickým a komplexním IT projektům a analýze složitých závazkových vztahů.

Pavel Hejl
Senior Associate, ROWAN LEGAL
Mgr. Ing. Pavel Hejl se specializuje zejména na oblast informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a ochranu osobních údajů. Dlouhodobé zkušenosti má také v oblastech ochrany hospodářské soutěže a práva telekomunikací. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studia informatiky získal Pavel praktické zkušenosti v oblasti moderních technologií, když pracoval 5 let jako IT developer při vývoji Informačního systému pro vyšší a krajské soudy v České republice. Pavel často prezentuje na konferencích v České republice a je jedním z autorů komentáře k patentovému zákonu, vydaného v roce 2017 v nakladatelství C. H. Beck.

Partneři konference

Partneři
Mediální partneři

Další akce pořadatele

Nové stavební právo
Nové stavební právo

30/09/2021

online/onsite - bude upřesněno

 • Územní plánování
 • Povolovací řízení
 • Digitalizace
Document Management Conference SK
 • DMS/ECM systémy
 • Elektronický cyklus dokladov
 • Strojové učenie
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

20/10/2021

online / onsite - bude upresnené

 • Trendy v ochrane a správe dát
 • Národné a EU normy
 • Prípadové štúdie
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

09/11/2021

online/onsite - bude upřesněno

 • Inovace ve finančním sektoru
 • Datová analýza
 • Právní aspekty
DEPO ve finálním znění
DEPO ve finálním znění

23/06/2021

online

 • Portál občana
 • Pravidla úřadování
 • E-dokumenty na cestách
Document Management Conference
Document Management Conference

25/05/2021

online

 • Kancelář v kapse
 • Automatizace procesů
 • Business Continuity and Recovery
DEPO v otázkách a odpovědích
 • Datové schránky a el. identifikace
 • Cloud ve veřejné správě
 • E-legalizace
DEPO a spisová služba
DEPO a spisová služba

05/05/2021

online

 • Vývoj legislativy
 • Změny ve vedení spisové služby
 • Atestace systémů eSSL
Bankovní identita
Bankovní identita

21/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Jak se napojit?
 • Případové studie a ukázky
Brunch s Rancher
Brunch s Rancher

31/03/2021

online

 • Open source řešení pro správu Kubernetes clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
IT Security Workshop
IT Security Workshop

23/03/2021

online

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Legislativní změny
 • Ochrana dat
Důvěryhodná veřejná správa
 • Významné informační systémy dle ZoKB
 • Systémy spisových služeb
 • Změny a vývoj Národního standardu
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.