IT mezi paragrafy | Konference
IT mezi paragrafy

Popis akce

Teze zákona o archivnictví a spisové službě, elektronizace postupů ve veřejné správě, metodika pro kontrolu spisové služby, změny v ochraně osobních údajů po přijetí Zákona o zpracování osobních údajů ve srovnání s Obecným nařízením (GDPR), vendor lock-in ve veřejném sektoru.

Témata:

 • Komplexní novelizace právního prostředí v oblasti archivnictví a spisové služby
 • Analýzy systémů spisových služeb, evidencí dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon o zpracování osobních údajů a rozdílná úprava ochrany osobních údajů ve srovnání s GDPR
 • Problematika vendor lock-in ve veřejném sektoru

Cena

3 600 Kč do 03/09
4 000 Kč po 03/09


Datum a čas

24/09/2019
09:00 - 16:00h

Místo

Hotel Grandior, Praha

Na Poříčí 1052/42

Praha 1

Z programu

PhDr. Jiří Úlovec | Aktuální vývoj v oblasti archivnictví a spisové služby, analýzy systémů spisových služeb a evidencí dokumentů

Ing. Robert Piffl | Jmenné rejstříky a automatizované úřadování

Mgr. Karolína Šimůnková | Komplexní novelizace právního prostředí v oblasti archivnictví a spisové služby

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E | Vendor lock-in ve veřejném sektoru

Tomáš Bezouška, CISA | Automatizované vytěžování elektronických dokumentů pomocí nástrojů využívající AI

Ing. Miroslav Kunt, Ing. Robert Piffl | Úvod do problematiky výběrových řízení a systémů eSSL a ISSD
Seznámíme Vás s doporučovaným postupem při přípravě výběrového řízení pro eSSL a ISSD včetně vzorové “zadávací dokumentace pro eSSL”. Probereme některé specifické aspekty související se smlouvami na implementaci a provoz výše uvedených systémů. V rámci příspěvku budete seznámeni i s best praxis ale i bad praxis.

Panelová diskuze - postup při výběru eSSL a ISSD

Přednášející


PhDr. Jiří Úlovec
ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra

Ing. Robert Piffl
Document Management Expert
Vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů.Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

Mgr. Karolína Šimůnková
metodik, Národní archiv
Karolína Šimůnková vystudovala Právnickou fakultu UK a Filozofickou fakultu UK. Od roku 2003 působila v Národním archivu v oddělení předarchivní péče, v letech 2012 – 2013 působila jako metodik spisové služby na odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Od roku 2013 působí v Národním archivu nejprve jako vedoucí oddělení fondů státní správy z let 1945 - 1992, nyní jako metodik v oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů. Externě vyučuje na FF UK v rámci oboru Veřejná správa a spisová služba.

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E
advokát kanceláře ROWAN LEGAL
Jan Tomíšek se věnuje zejména oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a duševního vlastnictví. V těchto oblastech se specializuje na problematiku cloud computingu, softwarového práva, eHealth a transakcí v oblasti IT. Je spoluautorem unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C. H. Beck, 2016) a prvního českého komentáře k GDPR (Wolters Kluwer, 2017). Jan je absolventem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, kde pokračuje ve studiu kybernetické bezpečnosti. Zároveň absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a pokračuje zde v doktorském studiu v oboru právo informačních technologií. Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy absolvoval studium podnikové ekonomie managementu. Jan je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E).

Tomáš Bezouška, CISA
President Institutu pro správu dokumentů, Architekt kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví
Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli architekta kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za metodické vedení resortních organizací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy. Je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor, ISACA), TOGAF, ITIL, aj.

Ing. Miroslav Kunt
archivář, Národní archiv

Další akce pořadatele

Data Management Workshop
Data Management Workshop

09/10/2019

Konferenční centrum City, Praha

 • Efektivní správa dat
 • Trendy v ukládání a dostupnosti dat
 • Právní rámec práce s daty
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

24/10/2019

Hotel Austria Trend, Bratislava

 • Umelá inteligencia v IT bezpečnosti
 • Efektívna ochrana a správa dát
 • Právny rámec IT bezpečnosti a práce s dátami
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

20/11/2019

Hotel Grandior, Praha

 • Příležitosti a rizika umělé inteligence
 • Kyberbezpečnost
 • Data a datové analýzy
IT Security Workshop
IT Security Workshop

Konferenční centrum City, Praha

 • Umělá inteligence v detekci hrozeb
 • Bezpečnost kritické infrastruktury
 • Rizika spojená s uživateli
Document Management Conference
Document Management Conference

Hotel Grandior, Praha

 • El. podpisy, pečetě a razítka
 • Moderní ECM systémy
 • Elektronické právní jednání

Partneři konference

Mediální partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.