Měsíc před účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se zaměříme na dozor ÚOOÚ, hlášení bezpečnostních incidentů, sběr souhlasů, výkon funkce pověřence, vliv GDPR na IT, podělíme se o zkušenosti z projektů GDPR compliance.