IT mezi paragrafy | Konference
IT mezi paragrafy

Program konference

09:00 - 09:20
Jiří Úlovec | Aktuální informace o stavu legislativních změn v oblasti spisových služeb a archivnictví
Autor příspěvku Vás seznámí s naprosto aktuálními informacemi o novelizaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisových služeb, včetně návrhu změn prováděcích právních předpisů. Zaměříme se zejména na novinky v této oblasti a aktuální informace o rozsahu změn a očekávaných termínů, od kdy by měli nabýt účinnosti.
Autor příspěvku Vás seznámí s naprosto aktuálními informacemi o novelizaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisových služeb, včetně návrhu změn prováděcích právních předpisů. Zaměříme se zejména na novinky v této oblasti a aktuální informace o rozsahu změn a očekávaných termínů, od kdy by měli nabýt účinnosti.
09:25 - 10:05
Robert Piffl | Elektronizace postupů orgánů veřejné moci - komplexní dopady na soukromoprávní subjekty a veřejnou správu
Vládní návrh zákona o elektronizací postupů orgánů veřejné moci v současné době je na pořadu jednání sněmovny a přináší změnu více než 163 právních předpisů. Tyto změny jsou mnohdy zcela zásadními jak pro občany, tak i pro soukromé firmy, přičemž samozřejmě největší dopad mají na veřejnou správu a samosprávu. Mění se řada důležitých principů a pravidel - například v oblasti doručování orgánům veřejné moci, rozšiřují se možnosti využívání on-line služeb, v souvislosti se současnou novelizací zákona o ověřování se připravuje e-legalizace elektronických podpisů a řada dalších novinek.
Vládní návrh zákona o elektronizací postupů orgánů veřejné moci v současné době je na pořadu jednání sněmovny a přináší změnu více než 163 právních předpisů. Tyto změny jsou mnohdy zcela zásadními jak pro občany, tak i pro soukromé firmy, přičemž samozřejmě největší dopad mají na veřejnou správu a samosprávu. Mění se řada důležitých principů a pravidel - například v oblasti doručování orgánům veřejné moci, rozšiřují se možnosti využívání on-line služeb, v souvislosti se současnou novelizací zákona o ověřování se připravuje e-legalizace elektronických podpisů a řada dalších novinek. V příspěvku se autor zaměří jak na dopady na občany, tak i na soukromoprávní společnosti a seznámí Vás s řadou užitečných novinek a podrobněji okomentuje i některé změny navržené poslanci při projednávání - vše z první ruky a aktuálně. Dále pak se autor zaměří na zcela aktuální informace o některých změnách a novinkách oproti původnímu vládnímu návrhu, které se v rámci projednávání dostali do navrhovaného zákona.
10:10 - 10:50
Pavel Amler | Zákon o právu na digitální služby - přehledně, prakticky a aktuálně
Zákon o právu na digitální služby, vítěz ankety zákon roku 2019, s sebou přináší řadu již známých principů pro digitalizaci veřejné správy, ale také několik zásadních novinek, které se týkají každého občana a zároveň mohu mít pro ICT společnosti zajímavé přínosy. Budou rozebrány dva klíčové instituty, a to právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu a katalog služeb se souvisejícím harmonogramem digitalizace. Prezentace bude usilovat o věcné a praktické vysvětlení obou institutů s nezbytným minimem právní teorie i doporučeními pro praxi.
Zákon o právu na digitální služby, vítěz ankety zákon roku 2019, s sebou přináší řadu již známých principů pro digitalizaci veřejné správy, ale také několik zásadních novinek, které se týkají každého občana a zároveň mohu mít pro ICT společnosti zajímavé přínosy. Budou rozebrány dva klíčové instituty, a to právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu a katalog služeb se souvisejícím harmonogramem digitalizace. Prezentace bude usilovat o věcné a praktické vysvětlení obou institutů s nezbytným minimem právní teorie i doporučeními pro praxi.
10:50 - 11:05
Přestávka
11:05 - 11:45
Pavel Hejl | Cloud ve veřejné správě: aktuální vývoj legislativy
Už od 1. 8. 2020 mohou orgány veřejné správy využívat jen služby cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu, přesné podmínky jsou však stále nejasné. Příprava prováděcích předpisů – jde hned o trojici vyhlášek – je v plném proudu a v legislativním procesu je komplexní novela příslušného zákona. Příspěvek Vás seznámí s podrobnostmi o aktuálním dění ohledně cloudových vyhlášek i zákona o informačních systémech veřejné správy.
Už od 1. 8. 2020 mohou orgány veřejné správy využívat jen služby cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu, přesné podmínky jsou však stále nejasné. Příprava prováděcích předpisů – jde hned o trojici vyhlášek – je v plném proudu a v legislativním procesu je komplexní novela příslušného zákona. Příspěvek Vás seznámí s podrobnostmi o aktuálním dění ohledně cloudových vyhlášek i zákona o informačních systémech veřejné správy.
11:50 - 12:30
Michal Nulíček | Novinky v evropské i české regulaci online služeb
Evropská komise představila návrhy nařízení Digital Services Act a Digital Markets Act, které by měly harmonizovat úpravu digitálního prostředí v EU, reagovat na nové trendy v e-commerce, zvýšit ochranu spotřebitelů, zlepšit konkurenční prostředí i regulovat největší digitální platformy. Novelou autorského zákona bude transponována DSM směrnice, která mimo jiné přináší novinky v úpravě užití autorských děl poskytovateli služeb pro sdílení obsahu nebo v ochraně tiskových publikací online. Již od loňského léta je účinné tzv. P2B nařízení upravující vztahy mezi online zprostředkovatelskými službami či vyhledávači a jejich zákazníky. Příspěvek je představením zásadních novinek ve světě e-commerce a příslušné regulace.
Evropská komise představila návrhy nařízení Digital Services Act a Digital Markets Act, které by měly harmonizovat úpravu digitálního prostředí v EU, reagovat na nové trendy v e-commerce, zvýšit ochranu spotřebitelů, zlepšit konkurenční prostředí i regulovat největší digitální platformy. Novelou autorského zákona bude transponována DSM směrnice, která mimo jiné přináší novinky v úpravě užití autorských děl poskytovateli služeb pro sdílení obsahu nebo v ochraně tiskových publikací online. Již od loňského léta je účinné tzv. P2B nařízení upravující vztahy mezi online zprostředkovatelskými službami či vyhledávači a jejich zákazníky. Příspěvek je představením zásadních novinek ve světě e-commerce a příslušné regulace.

Partneři konference

Partneři
Mediální partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.