IT mezi paragrafy

Program konference

09:05 - 09:45
Robert Piffl | Digitální a informační agentura - co vše se mění v oblasti eGovernmentu
Seznámíme vás s fungováním Digitální a informační agentury, organizační strukturou, připravovanými projekty v letech 2023 a 2024. Zaměříme se na změny související se začleněním Správy základních registrů do DIA.
Seznámíme vás s fungováním Digitální a informační agentury, organizační strukturou, připravovanými projekty v letech 2023 a 2024. Zaměříme se na změny související se začleněním Správy základních registrů do DIA.
09:50 - 10:30
Tomáš Bezouška | Aktuální informace v oblasti e-governmentu a elektronických dokumentů
Autor příspěvku vás seznámí s novinkami v oblasti e-governentu jak v oblasti legislativy, tak i s ohledem na plánované projekty v roce 2023. Podrobně se seznámíme se zněmím a dopady změn vyhlášky č. 259/2012 Sb. na původce a se změnami v národním standardu pro elektronické spisové služby. Samostatnou částí příspěvku budou nejaktuálnější informace k atestacím eSSL, včetně přehledu zásadních změn .
Autor příspěvku vás seznámí s novinkami v oblasti e-governentu jak v oblasti legislativy, tak i s ohledem na plánované projekty v roce 2023. Podrobně se seznámíme se zněmím a dopady změn vyhlášky č. 259/2012 Sb. na původce a se změnami v národním standardu pro elektronické spisové služby. Samostatnou částí příspěvku budou nejaktuálnější informace k atestacím eSSL, včetně přehledu zásadních změn .
10:35 - 11:05
Jakub Dozbaba | eIDAS 2.0
Na půdě EU je postupně finalizována podoba návrhu revidující nařízení eIDAS, který bývá označován jako nařízení eIDAS 2.0. Navrhovaná úprava zachovává současný koncept elektronického podepisování, ale přináší významné změny zejména v oblasti elektronické identifikace (např. zavedením evropské peněženky digitální identity). Nařízení eIDAS 2.0. má za cíl zlepšit a zjednodušit elektronickou identifikaci v rámci EU. Jaké hlavní změny nás čekají? Stane se evropská peněženka digitální identity nedílnou součástí našich životů? Příspěvek představí odpovědi na tyto otázky. Chybět nebude ani představení možného praktického fungování evropské peněženky digitální identity v soukromém či veřejném sektoru.
Na půdě EU je postupně finalizována podoba návrhu revidující nařízení eIDAS, který bývá označován jako nařízení eIDAS 2.0. Navrhovaná úprava zachovává současný koncept elektronického podepisování, ale přináší významné změny zejména v oblasti elektronické identifikace (např. zavedením evropské peněženky digitální identity). Nařízení eIDAS 2.0. má za cíl zlepšit a zjednodušit elektronickou identifikaci v rámci EU. Jaké hlavní změny nás čekají? Stane se evropská peněženka digitální identity nedílnou součástí našich životů? Příspěvek představí odpovědi na tyto otázky. Chybět nebude ani představení možného praktického fungování evropské peněženky digitální identity v soukromém či veřejném sektoru.
11:05 - 11:25
Přestávka na kávu
11:25 - 12:05
Samuel Král | Dopad změn legislativy na smlouvy v IT
Od počátku roku 2023 platí nová znění autorského zákona a občanského zákoníku, které s sebou přinesly hned několik zajímavých změn, které mají praktický dopad do smluv uzavíraných s tvůrci. Ať už jde o tvůrce obsahu, grafiky, počítačových programů apod. V rámci příspěvku budou představeny změny zákona a jejich praktické dopady do smluv v IT. Bude představena například zákonná licence pro pastiš a její omezení, změny týkající se odměňování tvůrců, a nový slovník u práva k databázím. Představení změn bude doplněno o praktické příklady nevyhovující textace a praktická doporučení ke správnému nastavení smluv.
Od počátku roku 2023 platí nová znění autorského zákona a občanského zákoníku, které s sebou přinesly hned několik zajímavých změn, které mají praktický dopad do smluv uzavíraných s tvůrci. Ať už jde o tvůrce obsahu, grafiky, počítačových programů apod. V rámci příspěvku budou představeny změny zákona a jejich praktické dopady do smluv v IT. Bude představena například zákonná licence pro pastiš a její omezení, změny týkající se odměňování tvůrců, a nový slovník u práva k databázím. Představení změn bude doplněno o praktické příklady nevyhovující textace a praktická doporučení ke správnému nastavení smluv.
12:10 - 12:50
Robert Piffl | eDokladovka 2023
Nový způsob prokazování totožnosti prostřednictvím identitní digitální peněženky eDokladovka je jeden z hlavních projektů DIA pro rok 2023. Autor příspěvku vás seznání s podrobnějšími informaci jak technického charakteru, tak i o připravovaných změnách v právních předpisech, které jsou nezbytné pro naplnění stanovených cílů.
Nový způsob prokazování totožnosti prostřednictvím identitní digitální peněženky eDokladovka je jeden z hlavních projektů DIA pro rok 2023. Autor příspěvku vás seznání s podrobnějšími informaci jak technického charakteru, tak i o připravovaných změnách v právních předpisech, které jsou nezbytné pro naplnění stanovených cílů.
12:50 - 13:30
Oběd

Partneři konference

Partneři
Mediální partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.