IT mezi paragrafy - duben 2023

Popis akce

Konference proběhla 25.4.2023 v prezenční podobě a také byla streamována (online). Registrovat se můžete i dodatečně a zhlédnout akci v plném rozsahu ze záznamu.

Tradiční setkání veřejné správy, zástupců soukromých společnosti a zájemců z odborné i laické veřejnosti. Budeme se opět zabývat aktuálními tématy: Digitální a informační agentura a její hlavní projekty, digitalizace osobních identifikačních dokladů, revize nařízení eIDAS, která je označována jako nařízení eIDAS 2.0, IT smlouvám ve veřejném i soukromém sektoru a aktuálním informacím k atestacím eSSL.

Pro koho je akce určena: Odborná veřejnost z řad státní správy a samosprávy, management obcí, měst a regionů, široké spektrum zástupců municipalit, zástupci IT firem a dodavatelů, manažeři a zaměstnanci bankovních institucí, IT manažeři, IT specialisté a administrátoři

Zavěrečnou zprávu si můžete prohlédnout ZDE.

Cena

Záznam konference:
4.000 Kč + DPH


Datum a čas

25/04/2023
09:00 - 13:30h

Místo

Hotel Grandior, Praha

Na Poříčí 1052/42

Praha 1

Z programu

Robert Piffl | eDokladovka 2023
Nový způsob prokazování totožnosti prostřednictvím identitní digitální peněženky eDokladovka je jeden z hlavních projektů DIA pro rok 2023. Autor příspěvku vás seznání s podrobnějšími informaci jak technického charakteru, tak i o připravovaných změnách v právních předpisech, které jsou nezbytné pro naplnění stanovených cílů.

Samuel Král | Dopad změn legislativy na smlouvy v IT
Od počátku roku 2023 platí nová znění autorského zákona a občanského zákoníku, které s sebou přinesly hned několik zajímavých změn, které mají praktický dopad do smluv uzavíraných s tvůrci. Ať už jde o tvůrce obsahu, grafiky, počítačových programů apod. V rámci příspěvku budou představeny změny zákona a jejich praktické dopady do smluv v IT. Bude představena například zákonná licence pro pastiš a její omezení, změny týkající se odměňování tvůrců, a nový slovník u práva k databázím. Představení změn bude doplněno o praktické příklady nevyhovující textace a praktická doporučení ke správnému nastavení smluv.

Tomáš Bezouška | Aktuální informace v oblasti e-governmentu a elektronických dokumentů
Autor příspěvku vás seznámí s novinkami v oblasti e-governentu jak v oblasti legislativy, tak i s ohledem na plánované projekty v roce 2023. Podrobně se seznámíme se zněmím a dopady změn vyhlášky č. 259/2012 Sb. na původce a se změnami v národním standardu pro elektronické spisové služby. Samostatnou částí příspěvku budou nejaktuálnější informace k atestacím eSSL, včetně přehledu zásadních změn .

Celý program

Přednášející


Petr Kuchař
zástupce ředitele, Digitální a informační agentura
Ing. Petr Kuchař vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. V roce 1991 začátek podnikání, v roce 1992 spoluzaložil dnešní ABRA Software a.s., jednoho z velkých českých producentů ekonomického software pro firmy a podnikatele. Pracoval na vývoji několika řad sw ABRA v mnoha technických i manažerských rolích, naposledy jako ředitel pro strategické zákazníky. Během podnikání od roku 2007 členem ŘV a později i členem představenstva SPIS (dnes ICT Unie). Zakladatel a vedoucí pracovní skupiny pro Elektronické standardy výměny dat v ICTU, která stojí za českým národním standardem elektronické fakturace ISDOC. Od roku 2010 člen Mnohostranného národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce České republiky v Evropském fóru pro elektronickou fakturaci. V listopadu 2014 opouští pozice v ABRA Software i ICT Unii a přijímá výzvu náměstka Ministerstva vnitra pracovat v roli Hlavního architekta eGovernmentu. Do března 2023 zastával pozici ředitele odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, od 1. dubna 2023 je zástupcem ředitele nově vzniklé Digitální a informační agentury.

Robert Piffl
Poradce pro legislativu elektronických dokumentů
Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a souvisejícími technologickými a legislativními aspekty. V letech 2005-2009 působil na Ministerstvu financí v autorském kolektivu připravujícím nový zákon o účetnictví a zákona o auditorech, účastnil se expertních jednání na mezinárodní úrovni v projektu ČSÚIS a v roce 2008 společně s kolektivem autorů dokončil práce na prováděcích předpisech k zákonu o účetnictví. Následně v letech 2010-2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadáváni veřejných výběrových řízení”, člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů. Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny elDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci elDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby. Společně s kolektivem autorů spoluautor publikace "Nařízení eIDAS: Komentář - Josef Donát, Robert Piffl, Martin Maisner”. Jako specialista na problematikou elektronických dokumentů a jejich evidence se detailní znalostí právních úprav je členem expertního týmu Institutu pro správu dokumentů a podílel se v roce 2021 na detailní analýze problematiky související s novu právní úpravou v oblasti stavebního práva v rámci veřejné zakázky pro MMR. V roce 2021 je též spoluautorem právní úpravy - vyhlášky upravující podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. V roce 2021 se aktivně podílel na práci pracovní skupiny při CEF e-Archiving, je členem pracovní skupiny pro tvorbu nového standardu elektronické fakturace a spoluautorem návrhu nového formátu pro elektronickou fakturaci ISDOC/PDF-A. V roce 2021 připravoval pro Odbor archivní správy a spisové služby na Ministerstvu vnitra návrhy materiálů k atestacím eSSL a připravoval s experty z Národního archivu novelizaci vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a dále pak na návrhu úpravy Národního standardu pro eSSL. V současné době též působí jako odborný poradce pro ŘSD v oblasti elektronických dokumentů, přičemž v rámci projektů v ŘSD se též zabývá problematikou CDE a BIM, kde posuzuje realizovat řešení tak, aby byly v souladu s právními úpravami.

Samuel Král
Advokát, Senior Associate, ROWAN LEGAL
JUDr. Samuel Král se v týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL zaměřuje na oblast práva duševního vlastnictví, IT, kybernetické bezpečnosti, franšízingu a obecné smluvní agendy mezi podnikateli. Mezi jeho klienty patří české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line a finančních služeb, energetiky, výrobního průmyslu či veřejní zadavatelé. Je držitelem akreditace Úřadu průmyslového vlastnictví pro poskytování služby IP Scan pro grantový program Ideas Powered for Business – SME Fund. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a ve Velké Británii. Je autorem několika desítek odborných i populárně naučných článků převážně z oblasti práva duševního vlastnictví a kybernetické bezpečnosti.

Jakub Dozbaba
Advokát, HAVEL & PARTNERS
Mgr. Jakub Dozbaba se specializuje zejména na elektronické právní jednání a s tím související digitální transformaci v oblasti soukromého a veřejného práva, informační technologie a inovace. Právní poradenství poskytuje řadě českým i zahraničním společnostem při zavádění elektronického právního jednání do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací. Jakub Dozbaba studoval také v Anglii a profesně před svým nástupem do HAVEL & PARTNERS absolvoval zahraniční stáž v Bruselu, v rámci které měl na starost úkoly související s evropskou legislativní činností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Tomáš Bezouška
Metodik spisové služby, INADVISORS

Partneři konference

Partneři
Mediální partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.